×
Følg os på facebook

Nyheder

3/3/2019

Generalforsamling

25. Marts kl. 19.00 på hotel Arnbjerg

 

Dagsorden jf. vedtægterne er:

1. Valg af stemmetællere

2. Valg dirigent

3. Bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

5. Fremlæggelse af budget

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er:  Poul Werner Thomsen,Ole Slot Handsen og Jan Bloch Jørgensen

8. Valg af 2 suppleanter

9. Valg af revisor

10. Eventuelt Jf. §9, stk. 4. Skal forslag til generalforsamlingens punkt 6

skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Forslag indsendes på mail voresnet@danskkabeltv.dk

 

Spisning

Forud for generalforsamlingen er der spisning for medlemmer på Hotel Arnbjerg kl. 18.00.  Bemærk: tilmelding til voresnet@danskkabeltv.dk senest d. 21/3

Tilbage til nyhedslisten

© Copyright 2019 voresnet.dk Designet og udviklet af Design Fordi