×
Følg os på facebook

 

Generalforsamling
D. 3. august 2020

Kl. 19.00 på Horne Kro, Hornelund 6, Horne

 

DAGSORDEN JF. VEDTÆGTERNE ER

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg dirigent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Fremlæggelse af budget
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er: Søren Kold, Ole Termansen, Peer Søndergaard Larsen og Jørgen Andersen.
 8. Valg af 2 suppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Jf. §9, stk. 4. Skal forslag til generalforsamlingens punkt 6 skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag indsendes på mail voresnet@danskkabeltv.dk

 

TILMELDING NØDVENDIG

Pga. Covid 19 er tilmelding til generalforsamling nødvendig – med begrænsning på 1 medlem pr. husstand. tilmelding senest d. 30/7.

© Copyright 2020 voresnet.dk Designet og udviklet af Design Fordi