×
Brug for hjælp?
Klik her

Generalforsamling
D. 28. Marts 2023

kl. 19.00 I Sportium Varde

DAGSORDEN JF. VEDTÆGTERNE ER

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg dirigent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Fremlæggelse af budget
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er: Paul Werner Thomsen, Ole Sloth Hansen og Jan Bloch Jørgensen
 8. Valg af 2 suppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Jf. §9, stk. 4. Skal forslag til generalforsamlingens punkt 6 skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag indsendes på mail kontakt@voresnet.dk

 

Der skal tilmeldes til generalforsamling senest tirsdag 21. marts på voresNet.dk

 

© Copyright 2023 voresnet.dk Designet og udviklet af Design Fordi