×
Følg os på facebook

Betalingsperioder

Jeg ønsker at ændre betalingsbetingelser - helårlig eller kvartalsvis.Ved denne tilmelding har jeg samtidig accepteret mine rettigheder og forpligtelser i henhold til vedtægterne for foreningen. Jeg accepterer ligeledes at jeg selv er forpligtiget til at holde mig opdateret om foreningens vedtægter og gebyrer. Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages. Ved flytning fra installationsadressen eller udmeldelse af foreningen hæftes der personligt frem til opsigelse er gennemført via hjemmesiden med det gældende opsigelsesvarsel.


© Copyright 2022 voresnet.dk Designet og udviklet af Design Fordi