×
Følg os på facebook

Bestil TV/BREDBÅND 
- OG BLIV MEDLEM AF VORES NET

Jeg ønsker at blive medlem af Vores Net i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Du bedes angive, om du selv ønsker at foretage nedgravning af stikledningen på egen grund eller om Vores Net skal foretage nedgravningen efter regning. Ved gentilslutning er dette ikke nødvendig


Ved denne tilmelding har jeg samtidig accepteret mine rettigheder og forpligtelser i henhold til vedtægterne for foreningen. Jeg accepterer ligeledes at jeg selv er forpligtiget til at holde mig opdateret om foreningens vedtægter og gebyrer. Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages. Ved flytning fra installationsadressen eller udmeldelse af foreningen hæftes der personligt frem til opsigelse er gennemført via hjemmesiden med det gældende opsigelsesvarsel.


© Copyright 2022 voresnet.dk Designet og udviklet af Design Fordi