×
Brug for hjælp?
Klik her

Varde Antenneforening

Varde Antenneforenings historie - som Palle Høyrup husker den...

Starten
I vinteren 1968 undersøgte man muligheden for at opstille en telefonpæl i en baghave på P.Th. Bruunsalle, så man kunne få bedre fjernsynssignaler end dem, der blev hentet ned fra de dengang almindelige tagantenner.
Telefonpælen skulle sættes op i baghaven til P.Th. Bruunsalle 15, hvor jeg selv boede, og hovedstationen skulle sættes op i min kælder. 10 – 15 husstande var interesserede i at være med, det var alle beboere med baghaver til Grønnegade og P. Th. Bruunsalle. Derfor kunne vi nedlægge kabler uden at skulle grave i offentligt område.

Da det rygtedes, hvad vi havde planer om, fik vi mange henvendelser fra husejere fra vejene Stormgade, Grønnegade, Vestre Landevej og den anden side af P. Th. Bruunsalle - 108 i alt.

Jeg aftalte et møde med radioforhandler Poul Skelmose, som skulle etablere et fællesantenneanlæg i området. Der blev lavet en aftale med personer, der repræsenterede hver vej. Det var Carl Jensen fra Vestre Landevej, Rønde Larsen fra Grønnegade, Niels Agerbo fra Stormgade og jeg selv fra P. Th. Bruunsalle.
Vi holdt det første møde 1. april 1969 og til dette møde havde vi fra Skelmose Radio fået et overslag over projektet, så vi kunne tage stilling til, om ideen ville være rentabel for os. Vi mente, overslaget så lovende ud og forsøgte at tegne yderligere medlemmer. Anlægget blev projekteret med en 40 m mast opsat i stedet for telefonpælen.

Stiftende generalforsamling i Varde Vest Antenneforening
Der blev holdt stiftende generalforsamling den 19. juni 1969 i Varde Vest Antenneforening. Bestyrelsen kom herefter til at bestå af de fire ovennævnte gaderepræsentanter med mig som formand. Kontingentet blev fastsat til 40 kr. det første år og tilslutningsprisen til 780 kr.

Det var et fornuftigt signal vi fik ned - DR samt Tyskland program 1. Vi havde desuden koblet 4 antenner sammen til Tyskland program 2 og yderligere 6 FM radio programmer samt AM radio. Det rygtedes i området og året efter - i 1970 - kom Gadesvej med sideveje med på anlægget, senere også Venezuela.
Herefter gik det slag i slag. Arbejdernes Andels Boligforening spurgte, om vi kunne levere signal til deres nybyggeri i Isbjergparken, afdeling 4, og senere til afdeling 5, mens Varde Kommune ønskede at få signal til Mølledamkvarteret. Arbejdernes Andels Boligforening og Borgerlig Social Boligforening henvendte sig og spurgte, om vi havde mulighed for at levere signal til hele Isbjergparken – i alt 366 lejligheder. Det var vi selvfølgelig meget interesserede i. Herefter blev Skovduevej, Skyttevænget, Jægumsvej og Ortenvej forsynet i 1971/72.
 

Stiftende generalforsamling i Varde Antenneforening
De gode resultater betød, at man også fra den indre by blev meget interesserede i at få signaler fra Varde Vest Antenneforening. Vi ville også gerne have hjulpet dem, men projektet, som skulle godkendes efter normerne fra Post- og Telegrafvæsenet (P & T), kunne ikke række så langt med de forstærkere, der blev benyttet. Derfor blev der stiftet en helt ny antenneforening – nemlig Varde Antenneforening den 2. juli 1972. Der var ligeledes nogle vejrepræsentanter bestående af Egon Kaster, Ejnar Jensen, Rudolf Iversen og Gerald Langgaard – som efter vedtagelsen på generalforsamlingen blev valgt til bestyrelsen samt jeg selv, Palle Høyrup, som formand.

Tilslutningsprisen skulle reguleres på basis af pristallet fra Danmarks Statistik med en tilslutningspris på 1.500 kr. og kontingent på 120 kr.
Efter aftale med Arbejdernes Andels Boligforening blev der i deres have på Skansen opsat en 70 meter høj antennemast, bygget et antennehus samt monteret en moderne fællesantenne hovedstation til modtagelse af DR, Tysk 1 – 2 – 3 samt FM radio. Anlægget blev forsynet med et 42 m jordspyd. Herefter begyndte nedgravning af kabler samt montering af anlægget - først i Skansehuset, videre ned gennem Skansen, Storegade og Brogade, med det sigte at komme ud til Kongsgårds jorder for enden af Pramstedvej.

Sigtet med etableringen af kabler nede i byen var selvfølgelig også at komme over i Sdr. Varde. Mange personer havde givet forhåndstilsagn om at tilslutte sig et fællesantenneanlæg i området. Vi lovede at kigge på sagen inden for et halvt år og komme med et oplæg til projektet og pris på tilslutning. Der blev holdt møde i Varde Centret, hvor projektet blev forelagt og kontraktpris blev oplyst. Tilslutningspris 2.120 kr. og kontingent 180 kr. Senere blev også Varde Øst Antenneforening tilsluttet Varde Antenneforening.

Kontor på Skansen
Mit daglige arbejde hos Falck i Varde var i det lange løb ikke foreneligt med mit arbejde for antenneforeningen, og den 25. september 1975 stoppede jeg ved Falck. Varde Antenneforening etablerede herefter et kontor på Skansen og her blev jeg ansat som driftsleder med daglig kontortid. Samtidig blev Benny Nielsen formand. I forbindelse med flytning til et større kontor på Skansen i 1978 blev der ansat en tekniker, nemlig Christian Sloth Hansen.
 

Lokal TV
I 1974 fandt jeg det hensigtsmæssigt at starte landets første lokal TV. Jeg talte med Gerald Langgård og Poul Skelmose om mulighederne. Poul Skelmose skulle tage sig af den tekniske side, og Gerald Langgaard af den produktionsmæssige side. Gerald Langgaard aftalte med Vardes borgmester, Christian Nielsen, at vi skulle søge Kulturministeriet om tilladelse. Det gjorde vi i 1974 Kulturminister Nathalie Lind, var velvillig indstillet overfor tanken om lokal TV – vi fik tilladelsen igennem på 4-5 måneder. Den første lokal TV udsendelse i Danmark blev vist den 1. december 1974 og hed "Go'awten". Den blev optaget med hjælp fra bl.a. Radiohuset i Århus. Hovedoptagelserne samt sammenklipningen foregik på Varde Handelsskole. Den anden udsendelse "Vadestedet" blev vist 3. februar 1975, tredje udsendelse 4. april 1975, "Varde, som afbalanceret erhvervsby". Og så endelig den fjerde udsendelse "Musikalsk farvel" den 4. maj 1975 i Arnbjerghallen med over 100 publikummer.

Vi blev dog klar over, at arbejdsbyrden i forbindelse med at lave lokal TV var meget stor, og da vi havde lavet de fire udsendelser, besluttede vi at stoppe. Seernes antal var ca. 1700 under Varde Antenneforening. I maj 1975 blev Varde Årets by – jeg mener, at lokal TV forsøget var en væsentlig medvirkende årsag.
Rapporten og videobåndene med de fire TV-udsendelser opbevares på Varde Lokal historiske arkiv og kan lejes.
 

Sammenlægninger
Opgaverne for antenneforeningen var mangfoldige, og man oprettede "Samarbejdende antenneforeninger i Varde Kommune". Målet hermed var på sigt at få alle antenneforeninger i kommunen sammenkoblet med Varde Antenneforening. Den første sammenkobling fandt sted 1981/82 med Sig Antenneforening, senere fulgte Karlsgårde-området. Sammenlægning med Janderup og Billum Antenneforeninger skete i 1986/87. I forbindelse med signaletablering til satellitbyerne blev der opsat en ny mast og opført et forstærkerhus på Laboratorievej. Der er løbende sket udvidelse af tv-programmerne på Skansemasten, som sluttede med 12 kanaler.

Efter mange forhandlinger med det daværende Jydsk Telefon A/S overgik udenlandsk TV- og radioforsyning fra hybridnettet til masten på Laboratorievej via lyslederkabel den 15/12 1987. Antenneforeningen monterede antenner for de danske TV- og radioprogrammer. Anlægget var herefter forsynet med 24 TV-kanaler samt 18 FM radiokanaler.

Foreningens kontor flyttede i 1988 til Navervej 33. I janaur måned 1990 blev kabelplanerne over anlægget digitaliseret i samarbejde med I.G.S. Center, Rødding og Jydsk Telefon.

Dansk Kabel TV overtager administration og service.
Den 1. maj 1994 stoppede jeg som driftsleder for Varde Antenneforening. Der var på det tidspunkt ca. 7.000 medlemmer og tilslutningsprisen var 5.400 kr, kontingentet 160 kr. 
Administrations- og serviceaftale blev aftalt med P. Skelmose Electronic, (nu Dansk Kabel TV) og samtidig blev Christian Sloth Hansen ansat på fuld tid som tekniker hos P. Skelmose Electronic.

Gennem årene er der nedlagt 23 mindre antenneforeninger, som alle er koblet på Varde Antenneforenings anlæg.

© Copyright 2024 voresnet.dk Designet og udviklet af Design Fordi