×
Følg os på facebook

SKIFT TIL ANDEN TV-PAKKE

Du kan foretage skift mellem de enkelte programpakker efter følgende regler:

Varsel og pris:
Skift til anden pakke skal minimum være med 1 måned varsel til d. 1. i en måned.
Der opkræves et engangsgebyr på 300 kr.

Bestilling: 
Bestilling af pakkeskift skal ske skriftligt, via vores formular herunder. 

Betaling/refusion:
For meget eller for lidt betalt program afgift opkræves eller udbetales.

Bland-Selv:
Bland-selv pakker skal bestiles hos YouSee kundeservice på tlf. 70704485

Bestilling af pakkeskift

Reg. og konto nr. til evt. tilbagebetaling


Ved denne tilmelding har jeg samtidig accepteret mine rettigheder og forpligtelser i henhold til vedtægterne for foreningen. Jeg accepterer ligeledes at jeg selv er forpligtiget til at holde mig opdateret om foreningens vedtægter og gebyrer. Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages. Ved flytning fra installationsadressen eller udmeldelse af foreningen hæftes der personligt frem til opsigelse er gennemført via hjemmesiden med det gældende opsigelsesvarsel.


© Copyright 2022 voresnet.dk Designet og udviklet af Design Fordi